SVENSKA | ENGLISH
BILDER    UGGLAN OCH EGGEN I MEDIA    KONTAKT
Like us  visit us   visit us

Vi arbetar oftast i svenskt hårt lövträ som är ett tungt och tålig virke. De långsamt växande lövträden är vackert mönstrade och varje produkt får sin egen karaktär.

Ek är vårt mörkaste träslag. Vi arbetar med svensk ek som växt långsamt och fått karaktär. Ek inom mattradition är inget nytt, eftersom vin och whisky har lagrats på ekfat i evigheter, och träet är uppskattat för sin tålighet och som smakgivare. Kanske kan man kalla eken gourmetens och livsnjutarens träslag.

Ask är en favorit hos oss. Enligt nordisk mytologi skapades de första människorna ur två drivvedstockar, Ask och Embla (Alm). Det är ett mycket starkt träslag och används till exempel i slagträn. Vår flerhundraåriga olivask har mörk oregelbunden kärna som ger det annars gulbruna virket spännande mönster.

Bok tål vatten väldigt bra och användes tidigare i båtar och kvarnhjul. Det är ett helt lukt- och smakfritt träslag utan stickor och används därför traditionellt i köksredskap. Oljad bok får en varm rödaktig ton.